Curs de formació valencià per a docents

Preparació de VALENCIÀ en València, Gandía y Castelló

Cursos dirigits a superar les proves oficials de valencià de la JQCV.Llámanos: +34-673279573


Mitjà. Capacitació per a l'ensenyament en valencià (C1)/ Diploma de mestre en valencià (C1).

Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Atenció individualitzada amb classes i material de suport.

ANUAL:

75 hores.

50€ mes

TRIMESTRAL:

50 hores.

Dos dies a la setmana. 300€

VALÈNCIA: COL·LEGI ESCOLÀPIES

GANDIA: COL·LEGI ESCOLÀPIES

CASTELLÓ: ZONA CENTRE

Superior. Superior en Valencià (C2).

Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Atenció individualitzada amb classes i material de suport.

ANUAL:

75 hores.

50€ mes

TRIMESTRAL:

50 hores.

Dos dies a la setmana. 300€

VALÈNCIA: COL·LEGI ESCOLÀPIES

GANDIA: COL·LEGI ESCOLÀPIES

CASTELLÓ: ZONA CENTRE

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite a través de este formulario serán tratados de forma confidencial e incorporados a ficheros automatizados titularidad de UNIMEL EDUCACIÓN para la eficaz gestión de su consulta en relación con la actividad de UNIMEL EDUCACIÓN. Sobre estos datos personales, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, enviando un email aquí.